Pataňdžaliho aštánga jóga

Vydávám se na Královskou stezku - Rádžajógy.

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy. Jeho Jógasútry pojednávají o osmi (aštanga) stupních vedoucích k našemu svobodnému JÁ. Cílem jógy dle Pataňdžaliho je proto SVOBODA! A s ní přichází i fyzická a psychická rovnováha.

Kdo se vydá na Pataňdžaliho osmi stupňovou stezku, čeká ho více než jen pouhé cvičení na podložce. Asány jsou totiž jen jedním z osmi stupňů výše zmíněné cesty.

Chceme-li být opravdu SVOBODNÍ, pak je třeba naučit se používat vzácné nástroje, které nám byly dány:

 • naše tělo
 • naši mysl
 • naše emoce

Hlavním smyslem jógy je proto práce na nás samotných! Tak abychom se cítili ve svém středu, vyrovnaní a svobodní.

S tím vším pak ruku v ruce přichází i zdraví - fyzické, psychické, sociální.

Co nás pak nejčastěji odvádí od našeho zdraví, od naší svobody? Právě neschopnost mít pod kontrolou výše zmíněné nástroje.

Pataňdžali uvádí, že roztěkaná mysl a slabé tělo vede k nešvarům v našem zdraví.

Pojďme si stručně a velmi zjednodušeně popsat 8 stupňů jógy dle Pataňdžaliho, které nám pomohou vzít otěže našeho života pevně do vlastních rukou.

jóga hormonální rovnováhy

8 stupňů jógy

 • 1
  jáma
  Hodnoty a etické principy - vůči našemu okolí.
 • 2
  nijáma
  Kázeň a hodnoty, které klademe sami na sebe.
 • 3
  asána
  Pozice našeho těla, které nám jsou příjemné a můžeme v nich setrvat libovolně dlouho.
 • 4
  pranajáma
  Dechové techniky pomocí nichž řídíme pránu neboli životní energii.
 • 5
  pratjahára
  Řízení smyslového vnímání, myšlenek a všech okolních vzruchů, které nás odpoutávají od našeho JÁ.
 • 6
  dhárána
  Koncentrace - na předmět, na učitele, na naše vnitřní teplo, klid... Jak je nám příjemné. Cílem je splynutí s předmětem koncentrace a příprava na meditaci.
 • 7
  dhjána
  Meditace - vše je pod naší kontrolou (myšlenky, smysly...). Jsme ve stavu plynutí. Napojeni na náš STŘED. Nic kolem nás neexistuje.
 • 8
  samadhi
  Nejvyšší stupeň - stupeň absolutního napojení sám na sebe a také stupeň jednoty. "Vím, že jsem jedno s Vesmírem."

Jámy

 • 1
  Satya - pravda
  Život v pravdě. Mluvíme pravdu. Konáme pravdu. Máme pravdu v myšlence. Naše řeči, aktivity i myšlenky jsou pravdivé. Jsme pravdiví k okolí, ale i k sobě samým. Nenalháváme si nic sami sobě, ale ani druhým.
 • 2
  Ahimsa - nenásilí
  Neubližujeme druhým - ani slovem, ani myšlenkou, ani činem. Stejně tak jsme nenásilní vůči sami sobě. Nekritizujeme. Nedáváme nevyžádané rady. Nekonáme zlo. Nepoužíváme slovní jed - pomluvu aj. Nepřetvařujeme se. Nejsme zatvrzelí. Jóga doporučuje i nenásilí vůči zvířatům - tedy vegetariánství. Vše je na úrovni DOPORUČENÍ a SVOBODNÉ VŮLI.
 • 3
  Asteya - nekradení
  Nekrást ani majetek, ani myšlenky (duševní vlastnictví, plagiátorství), ani pozornost, ani energii, ani místo druhých lidí.
 • 4
  Brahmačari - střídmost
  Rozpoznání toho, co je pro mě dobré a co není. Vyberu si jen to významné. Svoji energii používám k vyšším cílům. Neplýtvám jí. Energii vkládám do aktivit vedoucích k DLOUHODOBÉ SPOKOJENOSTI. Chování vedoucí k Brahmovi - Bohu - Vyšší síle.
 • 5
  Aparigraha - nehrabivost
  Nehromadění majetku, zážitků, certifikátů, přátel na soc.sítích atd. Žijeme z toho, co máme TEĎ a TADY - s tím jsme spokojeni. Nelpění - na majetku, na životě, na vztazích, na lidech. Přehlušujeme výkřiky našeho EGA.
hormonální jóga

Nijámy

 • 1
  Sóča - čistota
  Čistota našeho těla, naší mysli, našeho obydlí, našich vztahů, našeho jídla, zdraví...
 • 2
  Santóša - spokojenost
  Spokojenost s tím, co mám teď. S tím, co jsem. S tím, jaký jsem. Uvědomění toho, že zdroj spokojenosti je zcela nezávislý na vnějších zdrojích. Že leží uvnitř nás samotných. Ani lidé, ani vztahy, ani majetek a peníze mi ji nedají - ne dlouhodobě. Santóša ale není nečinnost! Vidím-li špatné věci kolem sebe, snažím se vidět i optimistické možnosti změny. Nekritizuji a nedávám nevyžádané rady (které jsou vždy proti ahimse), naopak jdu svými činy příkladem. "Mé myšlenky, řeči a činy jsou zaměřené na pozitivní změny v mém životě a na pomoc ostatním, aby toho také dosáhli." KAUZALITA - mé chování je semeno - to, co zaseji, to sklízím.
 • 3
  Tapas - disciplína a kázeň
  V mém životě platí řád. Cvičím asány i přes lenost. Dělám pranájámy i přes to, že se mi nechce. Překonám svoji lenost. Vnesu sebekázeň do mého života, protože vím, co je pro mě dobré. Nenechám promlouvat mé EGO, protože vím, že JÁ nejsou ani mé myšlenky, ani mé emoce. Vyvaruji se nesprávné identifikaci.
 • 4
  Svadjája - studium
  Seberozvoj, studium sebe samé, učení posvátných textů, učení Guru a jogínů. Čím více se rozvíjím, tím lépe překonávám překážky a kléše, které mi brání ve SVOBODĚ. Stávám se motivací ostatním.
 • 5
  Išvara pranidhána
  Oddanost - zvolené cestě, Bohu, Vesmíru. Pokora k tomu, co mě převyšuje.

Asány

Pozice našeho těla, v nichž se cítíme příjemně. Tělo pak sílí, stává se pružnější, ohebnější. Asány jsou nazývány meditací v pohybu. Každý pohyb je proveden v souladu s vědomým dýcháním. Díky pravidelné asánové praxi se stáváme zdravější. Naše nejhrubší složka - Anna Maya kóša - je asánamy silně ovlivňována. Díky zdravému tělu dokážeme lépe odolávat nepřízni a různým životním situacím. Jsme více vnímaví, lépe soustředění. Vnímáme, co se v našem těle děje. Poznáváme ho. Chápeme fungování našeho endokrinního systému a uvědomujeme si, jak je důležitá harmonie našich tělesných funkcí.

Naše tělo je naším dokonalým nástrojem.

jóga hormonální rovnováhy

Pranajámy

Řídíme naši životní energii pomocí dýchání. Napojujeme se na naši Prana Maya kóšu - energetický obal těla přesahující tělo fyzické. Vnímáme náš dech. Zvědomujeme si každý náš nádech a výdech. Cítíme, kudy prochází.

Existuje celá řada Pranajám. Můžeme je dělat samostatně nebo jako součást naší asánové praxe.

Stáváme se díky nim vnímavější. Naše mysl se otevírá. Posilujeme imunitu a celou naši Anna Maya kóšu - naše fyzické tělo.

Vnímání našeho těla je již rozšířeno o nádí - energetické kanály, které naše fyzické tělo široce přesahují. Dále pak o čakry - energetické víry.

K základním Pranajámám, s nimiž se setkávámě při běžné jógové praxi, patří Plný jógový dech a Nádí Šódhána

Další významné jsou např. Kapalabháti, Bhastrika, Udžaví dýchání, Simhásána, Akumulace velkého ohně, Vokální dýchání, Bhramari, Šitali, Šitkari a další.

Stejně jako Asány, tak i Pranajámy mají svoje konkrétní benefity a účinky, ale také kontraindikace!

Žádnou z nich bychom neměli proto dělat bez našeho jógového lektora nebo učitele.

Pratjahára

Chceme-li být svobodní, musíme se naučit řídit naše smysly, i naše myšlenky.

Pokud dokážeme stáhnout veškerou naši pozornost do nás samotných, odtáhnout se od všech našich smyslových vjemů, vypnout myšlenky, pak teprve získáváme schopnost koncentrace. 

Naše mysl je osvobozená od všeho nepotřebného a my ji můžeme zaměřit tam, kam potřebujeme.

Dhárána

Po Pratjaháře následuje další stupeň - Dhárána neboli koncentrace. Soustředit se můžeme na cokoli, co je nám příjemné.

Plamen svíčky, siluetu našeho učitele, bod před naším pohledem, měsíc nebo třeba naše vnitřní teplo, náš tlukot srdce.

Tímto se připravujeme na meditacina splynutí s daným předmětem.

Dhjána

Sedmým stupňem je meditace. Nejvhodnější pozicí je sed s narovnanou páteří - Siddhásána, Sukhásána, Vajrásána, ideálně Padmásana - lotosový květ. Čakry jsou naskládané krásně nad sebou, Prána může volně proudit a nehrozí nám usnutí, jako např. v poloze Šavásána, tedy vleže.

V meditaci se napojujeme na nás samotné. Na náš střed. Na naši podstatu. Nic kolem nás neexistuje. Jen mé skutečné JÁ. Svobodné.

Samadhi

Posledním a vrcholným stupňem je Samadhi.

Nejvyšší spojení - se sebou samým, ale také s vyšším principem, ať ho cítíme jakkoli - s Vesmírem, s Bohem, s něčím, co nás široce přesahuje.