cykličnost

Poznej zázrak Tvé cykličnosti v praxi

Návod k použití mě samotné. To jsem získala studiem a zkoumáním mé cykličnosti. “Díky, díky, díky!” Ale proč tak pozdě? Neměly bychom se takové zásadní informace dozvídat dříve?

Pořizujme dcerám k 15. narozeninám knihu typu Cyklická žena. 🙂 Možná jim včas usnadníme život. Vědomí, že existuje nějaká menstruace a že ji prostě musíme přežít, je sakra málo. 🙂

Každá jsme cyklická. Každá se během jednoho měsíce cítíme různě. A má to svá vysvětlení. Menstruační cyklus a hormony s námi “pěkně cloumají”.

Každá jsme cyklická.

Jak už jsem psala ve svém předchozím článku Respektuj svou proměnlivost, poznáš-li svůj cyklus, uvědomíš si, jaká fáze Ti co přináší.

Každou tuto fázi můžeš pak posílit a využít ji ve svůj prospěch.

Podívejme se společně na všechny 4 fáze a řekněme si, jaké výhody nám z nich plynou.


V tipech pro jednotlivé fáze se budu tentokrát zaměřovat na naše působení v pracovním prostředí, včetně maminek na mateřské.
To je totiž stejný boj jako každý jiný „job“. 🙂

Jsem zvědavá, zda se najdeš.
Na mě to sedí jako hrnec na prdel. 🙂

Nelze se cítit stále stejně.

Předovulační fáze

Nacházíš-li se v předovulační fázi, pak dokážeš jít sebevědomě za svým cílem. S naprostou lehkostí se k němu dostáváš. Není překážky, kterou bys hravě nezdolala.

Je to tím, že při menstruační fázi jsi více odpočívala a nastřádala síly. Také sis v klidu dokázala utřídit Tvé priority a ujasnit si, jaké kroky v následujících dnech podnikneš.

Jsi sebevědomá. Uvažuješ logicky. City jdou stranou.


Tento čas je nejvhodnější k plánování důležitých pracovních úkolů.
Čeká-li Tě v práci něco náročného, zařaď si tento úkol ve svém “to-do listu” na období po menstruaci a před ovulací.
Uvidíš, že zazáříš.

Zazáříš.

Nebojíš se riskovat. Jdi do akce, kterou už dlouho odkládáš.

Logické uvažování je nyní Tvou silnou stránkou.
Využij toho.

Pozor na sebestřednost při dosahování svých cílů.
Občas v tomto období jdeme i přes mrtvoly.
Mohlo by se proto stát, že si znepřátelíš některého ze svých kolegů.

Také můžeš být netrpělivá. Máš příliš energie. Příliš očekávání.
Chceš vše nejlépe „hned a teď”.

Klidně si proto na svá bedra naber více úkolů najednou. Pozornost tak roztříštíš a nebudeš netrpělivě čekat na dokončení pouze jedné záležitosti.

Energie na multitasking máš dost.

Na fázi před ovulací se ale příliš neupínej.
Dlouho si toto tempo neudržíš.
Chybou je myslet si, že teď si to prostě “TY”.
Protože přijde vystřízlivění a snaha honit se za svým “vysněným JÁ” Tě bude jenom vyčerpávat.

Na fázi před ovulací se ale příliš neupínej.

Pro maminky

Jsi otevřená světu, ale i svým dětem.
Vrhněte se spolu do aktivit, které jste dlouho odkládali.

Naopak na večer se neboj naplánovat nějakou společenskou aktivitu.
I Ty si zasloužíš odfrknutí a povyražení od „maminkovského života“.

Naplánuj si návštěvu kamarádek. S dětma, bez dětí…
Energie máš dost na obojí.
Popovídej si, uvolni se.

Užívej si skvělého pocitu, kolik toho doma stíháš.

Nezapomínej se však ptát na názor zbytku rodiny.
Ne každý Ti musí v této fázi stíhat.
A ne každý s Tebou musí sdílet Tvé nadšení pro všechny naplánované aktivity.

Děti k akci nenuť. Ale zkus je motivovat.


Ovulační fáze

Dostáváš-li se do fáze ovulace, Tvá hnací síla již trochu slábne. Ovšem je to jediná fáze, kdy jsi to skutečně “TY”. V tuto dobu jsi velmi sebevědomá, uvědomuješ si vlastní hodnotu a dokážeš ji obhájit.

Cítíš pocity radosti, optimismu, ale také lásky.

Jsi hodně napojená na svět kolem Tebe. Dokážeš se vcítit do ostatních. Na povrch začíná vyplouvat tvá mateřská role.

Jsi kreativní.

Tvé vyjadřovací schopnosti nyní vynikají a právě i díky nim jsi schopná vyjednat si pro sebe lepší podmínky.

Ve fázi ovulace si uvědomuješ svou skutečnou hodnotu.

Není lepší doby než této, využít v práci svou vyjednávací sílu ve svůj prospěch. Zkus si říct o zvýšení platu, o odměnu za Tvé úsilí, o novou kancelářskou židli… Teď máš na to největší kuráž a nejlépe to obhájíš.

Neboj se jednat s kolegy o náročnějších tématech.
Nyní jim dokážeš aktivně naslouchat.
Jsi velmi empatická.

Baví tě kolegům podávat pomocnou ruku.

Nebojíš se získávat nové kontakty.

Pro maminky

Jako maminka jsi nyní velmi pečující, ochraňující, empatická.
Dokážeš naslouchat.
Řešit problémy s klidem.

Své rodině poskytuješ emoční podporu.
Jsi pro ně motivací a oporou.

Jsi velmi vnímavá a všímavá.
Oceňuješ snahu svých dětí. Přehlížíš nedostatky.
Jsi trpělivá.

Péče o svůj domov a rodinu Tě nyní velmi naplňuje.

Užíváš si velkých rodinných setkání.

Péče o rodinu a domov Tě velmi naplňuje.

Předmenstruační fáze

Opouštíš ovulaci a blížíš se do nové fáze – k další menstruaci. Jak se cítíš?

Energie Ti klesá. Začínáš se stahovat sama do sebe. To Tě začíná trošku štvát. Vždyť Ti bylo v posledních pár dnech tak fajn. Měla jsi pocit, že dokážeš cokoli a najednou takový propad. “Proč?

Práce už Ti nejde tolik od ruky. “Má vůbec smysl?

Začínáš pochybovat, být z tohoto stavu frustrovanázlobíš se sama na sebe.

Začínáš pochybovat. „Má to vůbec smysl?“

Ovšem POZOR! Stačí si uvědomit, že to k této fázi zkrátka patří. Energii prostě žádná z nás nemáme celý měsíc.


Nepožaduj od sebe nejlepší pracovní výkony a žádné důležité úkoly si na tuto dobu neplánuj.

Zaměř se vždy pouze na splnění jednoho úkolu.
Multitasking Ti teď zrovna asi nepůjde.

Netrap se pocitem viny, že nestíháš.
Některé úkoly prostě doženeš v dynamičtějších fázích cyklu.

Řešení pracovních konfliktů odlož raději na jinou dobu.

Blízké pracovní kolegyně informuj o svém stavu,
jistě Tě pochopí a vyvaruješ se nepříjemným situacím.

Pro maminky

Respektuj, že Ti všechno nepůjde od ruky, jak si zvyklá.

Nastav si priority u úkolů, které obvykle děláš a některé zkrátka vynechej. Podpoř např. imunitu svých dětí tím, že nebude každý den vytřeno. 🙂

Dostaneš-li se do vyhrocené situace se svými dětmi, několikrát se zhluboka nadechni, napočítej do deseti a až po zklidnění jednej. 🙂 Trpělivosti a empatie je totiž v tomto období jako šafránu.

Upřímně dětem sděl, že se teď zrovna necítíš moc dobře.
Jakýkoli Tvůj výlev emocí pak lépe pochopí a nebudou za něj cítit zodpovědnost. Ty se pak později nebudeš muset trápit výčitkami svědomí.

Pochop se, buď k sobě laskavá a pocity frustrace a napětí z Tebe pak samy vymizí nebo se alespoň zmírní.


Menstruace

V tuto chvíli již nejsi schopná stíhat tempo všech ostatních. Přichází velký útlum. Na několik dní se Tvá energie propadne na nejnižší úroveň.

Propadáš se do svého nitra. Tělo sbírá síly, očisťuje se.

Tvé tělo sbírá síly. Očisťuje se.

Za největší chybu zde považuji jít přes sílu. Hlavou proti zdi. Překonávat se.

I já to tak dříve dělala. Sebrala jsem poslední zbytky sil a snažila se být výkonná jako obvykle. Nebyla jsem. Naopak přišel smutek z neúspěchu.


Ponoř se do svého nitra.
Nech tělo odpočívat, sbírat síly.
Vzpomeň si na dosažené úspěchy v předchozích fázích,
poděkuj si za ně a s laskavostí k sobě samé prostě zpomal.

Vnímej vše zevnitř.
Dovol si být i ve vztahu ke svým pracovním úkolům intuitivní.
Dokážeš více vycítit, jaké projekty mají smysl a jaké ne.

Tato fáze je nejoptimálnější k tomu navnímat si, co chceš.
Vše nepotřebné se můžeš rozhodnout opustit.

Jde-li to, vyhni se pracovním schůzkám, jednáním se zákazníky aj.
V této fázi nejsi příliš otevřená světu
a komunikace Ti také moc nejde.

Často ale v tomto stavu dostáváš osvícené nápady.
Nápady něco změnit.
Udělat něco jinak. Lépe.

Napětí se uvolní a Ty se např. rozhodneš zapomenout na pracovní konflikty a začít znovu s čistým štítem.

Pro maminky

Respektuj svou zpomalenou reakci.

Požádej děti o pomoc.
Z obyčejných pracovních úkolů jako je úklid a vaření můžete vytvořit hru. Děti se zabaví a Ty si odpočineš.
Nepožaduj 100% výsledky.

Děti neumí číst myšlenky.
Buď k nim upřímná a svěř se se svou únavou.
Slib jim, že až si více odpočineš, podniknete spolu nějakou hezkou aktivitu. Věř, že v následující fázi se na ni budeš sama těšit.

Do další fáze vstupuješ s lehkostí, velkou energií a novými cíli.


Na první pohled bychom si všechny mohly přát užívat si stále své nejproduktivnější fáze.

Prýští z nás energie, překypujeme pohodičkou, vyrovnaností, chutí do života. Máme sílu jít za svými sny. Daří se nám na všech frontách. V práci, ve vztazích, rodina září spolu s námi.

To vše nám ale umožňuje pouze prožití celého cyklu. Musíme přistoupit i na odpočinek, který si tělo samo vyžádá. Ponořit se do svého nitra a zhodnotit naše kroky. Rozhodnout o jejich dalším pokračování.

Celý tento cyklus z nás dělá to, co doopravdy jsme. ŽENY.

Každý pokles energie, náš útlum, stažení se do sebe s sebou na začátku nového cyklu přináší také novou, odpočatou, svěží a elánem nabitou ženu. Ženu připravenou na vše, co jí život přinese.

Každý pokles energie z Tebe dělá v příštích dnech ženu připravenou na vše.

To vše jen s respektem a laskavostí k sobě samé.

Ovšem nejsme stroje a jen přečtení těchto řádků není vždy 100% pomocí. Co je ale důležité? Ten “aha moment”, to uvědomění.

Na tom můžeš začít stavět.

Začít zkoumat sama sebe. Být všímavá.

Záměrně nepíši o tom, jak která fáze dlouho trvá. Nebo kdy začíná a kdy končí. Každá to totiž máme trochu jinak. Máme různě dlouhé cykly a jinak vyvinutou citlivost k sobě samé.

Ale všechny jsme cyklické. Stačí se na náš měsíční vývoj zaměřit. Najít v něm opakování. Pravidla.

Každá jsme jiná, ale všechny jsme cyklické.

Postupně to budeš chápat více a více. Naučíš se sama v sobě orientovat. Naučíš se pozitiva každé fáze využít ve svůj prospěch. A naopak s respektem a laskavostí k propadům jednotlivých fází si dokážeš udržet nadhled.

Často sejdeš z cesty. Nebudeš respektovat své tělo, půjdeš hlavou proti zdi, porušíš zásady. Ale i to Ti ukáže cestu. Uvědomíš-li si to, získáš poučení.

Žena je celistvá jen tehdy,
žije-li v souladu se všemi fázemi.

Miranda Gray, Cyklická žena

Budu moc ráda za jakoukoli Tvou zpětnou vazbu po přečtení článku. Je něco, co Tě zajímá? Co Tě překvapilo? S čím nesouhlasíš? Nebo co s Tebou naopak 100 % zarezonovalo? 🙂

Já si teď například lámu hlavu nad tím, jak je to s mou cykličností v těhotenství. Musím říci, že mé druhé těhu se vyvíjí jak přes kopírák a já v tom začínám cítit jasné vzorce.

Tak co takhle o tom napsat? 🙂

A Ty mi napiš své dojmy. Budu ráda. 🙂

Jsem Ti k dispozici na mailu info@lucieposledni.cz.

Nebo navštiv mou Fanpage na Facebooku.

Lucie Poslední vyrovnaná máma

Můj příběh k přečtení zde>> Ukazuji maminkám cestu k vyrovnanému a harmonickému životu krůček po krůčku tak, jak jsem jí já sama procházela. Jejím základním kamenem je pochopení svých emocí, respekt k sobě samé a podpora svého ženství. Pro začínající maminky jsem připravila eBook Než Tě obejmu v náručí.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů